Naar inhoud

Praktisch

Rusthuis Sint-Barbara
Dieperstraat 17
2230 Herselt
014 53 94 55
014 53 94 45
sint-barbara@telenet.be

Rusthuis Sint-Barbara

Rust- en verzorgingstehuis

Het woonzorgcentrum Sint-Barbara beschikt over 154 wooneenheden waarvan 99 erkend als rust- en verzorgingstehuis.
In een aangepaste afdeling worden dementerenden verzorgd. We hebben aandacht voor het welzijn en de levenskwaliteit van de bewoner. Om een voortdurende kwaliteit te waarborgen, besteden wij bijzonder aandacht aan zieken en stervenden. Voor de inwoners uit Herselt en omgeving werden twee wooneenheden ingericht voor palliatieve zorgen.

Serviceflatgebouw 't Susterhuys

Sint-Barbara vzw wil met haar serviceflats een woonvorm bieden met ruime dienstverlening.
't Susterhuys omvat 40 appartementen, bestemd voor relatief valide senioren en dit zowel voor alleenstaanden als voor echtparen. Dit initiatief waarborgt een kwalitatief hoogstaande dienstverlening met respect voor de zelfstandigheid, de geloofsovertuiging, de veiligheid en de privacy van de bewoner.
Daarenboven leunt het serviceflatgebouw aan bij het bestaande rust- en verzorgingstehuis zodat, naar eigen behoefte, gebruik kan worden gemaakt van alle daar beschikbare diensten.

Dagverzorgingscentrum Jacobshuys

Het dagverzorgingscentrum Jacobushuis biedt gedurende één of meerdere dagen per week opvang voor thuiswonende zorgbehoevende personen.

In samenspraak met de gebruiker, de familie, de huisarts en de thuisverpleegkundigen wordt een dag en/ofweekplanning opgemaakt waarbij rekening wordt gehouden met de planning van de thuiszorgdiensten.

Kortverblijf

Het kortverblijfcentrum van Sint-Barbara telt vijf éénpersoonskamers. Zowel validen, semi-validen als zwaar zorgbehoevende en dementerende (zonder wegloopgedrag) ouderen uit de thuissituatie kunnen er terecht. Met het centrum voor kortverblijf wil Sint-Barbara ondersteunend en aanvullend werken aan de thuiszorg.

Meer info vind je ook op de website van Sint-Barbara.