Naar inhoud

Kalender

Duurzaam wonen, zorgwonen en aanpasbaar wonen

Je staat voor de duurste investering van je leven: een eigen woning. Hier kan je lezen waarom je bij deze belangrijke investering best rekening houdt met de principes van duurzaam wonen en meegroeiwonen.

Energieprestatie en binnenklimaat (EPB) en Energieprestatiecertificaat (EPC)

Wat is dat nu juist, zo'n EPB? En wat is dan weer een EPC? Veel bouwers geraken er niet wijs uit, en zitten dan ook met veel vragen omtrent deze begrippen. EPB staat voor ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat’. EPC staat voor ‘EnergiePrestatieCertificaat’.

Het verschill tussen beiden is dat een EPB een energie- en binnenklimaat studie is die (verplicht) uitgevoerd wordt voor nieuwe woningen en voor grote verbouwingen. Het doel van de EPB studie is om de isolatienormen te halen, het binnenklimaat zo comfortabel mogelijk te maken en het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Uit dit EPB-verslag wordt een zogenaamd energieprestatiecertificaat bouw gegenereerd dat moet overhandigd worden aan de bouwheer. Een EPB moet opgesteld worden door een EPB-verslaggever, zijnde een industrieel ingenieur, een burgerlijk ingenieur of architect die geregistreerd is bij het Vlaams Energieagentschap als EPB-verslaggever.

Het EPC daarentegen is een energiecertificaat dat (verplicht) opgesteld wordt bij de verkoop of verhuur van bestaande woningen. Dit energiecertificaat informeert de potentiële huurder of koper over het energieverbruik van de woning. Een EPC voor woningen moet opgesteld worden door een energiedeskundige type A. Om energiedeskundige type A te worden zijn er geen diplomavereisten. Een energiedeskundige type A hoeft enkel een opleiding te volgen en een examen af te leggen.

Via onderstaande links kom je rechtstreeks op de juiste webpagina's van het Vlaamse Energieagentschap terecht en zo kan je ontdekken aan welke eisen je in jouw specifiek geval moet voldoen:

Duurzaam wonen

Op het internet vind je enorm veel informatie over duurzaam bouwen en wonen. Hier vind je een overzicht van een aantal belangrijke aandachtspunten en van een aantal websites waar je terecht kan voor meer informatie.

Aanpasbaar wonen en zorgwonen

Het bouwen van een woning wordt al te vaak afgestemd op je levensstijl op dat moment. Gelet op de grote investering is het nochtans sterk aangewezen om in je bouwplannen al rekening te houden met de (verre) toekomst. Hier vind je meer informatie over de vele voordelen van een aanpasbare en flexibele woning, die toegankelijk, veilig en comfortabel is voor iedereen, van jong tot oud. Je vindt hier ook informatie over zorgwonen en over het het aanpassen van je woning.

Premies en tegemoetkomingen

Voor veel ingrepen die de duurzaamheid van je woning ten goede komen kan je beroep doen op premies en tegemoetkomingen. Surf door naar de pagina 'Premies en tegemoetkomingen' voor alle informatie hieromtrent.