Naar inhoud

Kalender

Betaalbaar wonen via goedkopere leningen

Een sociale lening

Voor de financiering van je nieuwbouw, je aankoop en/of verbouwing van een woning kan je onder bepaalde voorwaarden beroep doen op een sociale lening. Met een sociale lening betaal je vaak minder af dan met een reguliere lening. Je kan voor zo’n sociale lening terecht bij diverse instanties.

Wil je weten welke erkende kredietmaatschappijen sociale leningen aanbieden in jouw gemeente, selecteer dan je gemeente via de interactieve kaart en klik op 'sociale en betaalbare huisvesting'.

Belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten en verminderde registratierechten

Bij aankoop van een leegstaande, onbewoonbare of verwaarloosde woning kan je in bepaalde gevallen genieten een belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten. Je kan dan geld lenen bij familie of vrienden om je woning te verbouwen en dit tegen een lage rente. De persoon die je geld leent, kan genieten van een belastingvermindering. Daarnaast kan je bij aankoop van een leegstaande woning onder bepaalde voorwaarden zelf genieten van een vermindering van de registratierechten (renovatieabbatement). De heffingsgrondslag wordt dan met 30.000 euro verminderd. Hier vind je alle info.

BEN-krediet

Deze lening is nieuw vanaf 2017 en is bedoeld voor wie een woning bouwt of koopt met een E-peil gelijk aan of lager dan 30. Een aantal banken voorziet dan een korting op de rente van om en bij de 0,25 %. Op de website van het Vlaams Energieagentschap vind je meer informatie over deze BEN-lening. 

Vlaamse Energielening

Voor alle informatie over deze goedkope lening voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen kan je terecht op www.iok.be/energielening