Naar inhoud

Kalender

Een sociale woning huren

Sociale huurwoningen zijn een belangrijk hulpmiddel om het recht op wonen voor iedereen te vrijwaren. Hierdoor krijgen mensen die het niet zo breed hebben toch een goede woning en dit tegen een betaalbare huurprijs en met woonzekerheid. De sociale huisvestingsmaatschappijen bouwen sociale huurwoningen en verhuren deze met een langlopend contract. De huurprijs van een sociale huurwoningen is gekoppeld aan het inkomen. Ook sociale verhuurkantoren bieden sociale huurwoningen aan. Ze bouwen deze woningen niet zelf, maar huren woningen en appartementen van een eigenaar-verhuurder om deze verder te kunnen verhuren.

Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn dezelfde bij een sociale huisvestingsmaatschappij en bij een sociaal verhuurkantoor. Je kan deze nalezen op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Iedereen die aan deze voorwaarden voldoet kan zich inschrijven.

In mijn gemeente?

Wil je weten welke sociale huisvestingsmaatschappij(en) en welk sociaal verhuurkantoor actief zijn in je gemeente, selecteer dan je gemeente via de interactieve kaart en klik dan op 'sociale en betaalbare huisvesting'.

Hoe wordt een sociale huurwoning toegewezen?

Aangezien er een tekort is aan sociale huurwoningen, werken zowel de sociale huisvestingsmaatschappijen als de sociale verhuurkantoren met een wachtlijst. Bij een sociale huisvestingsmaatschappij gebeurt de toewijzing van een woning steeds op basis van de chronologische lijst van de in aanmerking te nemen kandidaten, rekening houdend met de rationele bezetting en de eventuele voorrangsregels. Hier vind je meer informatie over deze toewijzingsregels.
Sociale verhuurkantoren geven voorrang aan personen die weinig middelen hebben en het meest dringend een woning nodig hebben. Op deze pagina worden de toewijzingsregels van sociale verhuurkantoren verder toegelicht.

Welke rechten en plichten heb ik als sociale huurder?

  • Wie moet schade aan mijn woning betalen?
  • Wie moet herstellingen betalen?
  • Hoe onderhoud ik mijn woning goed?
  • Wat mag ik zelf doen? Wat doet de sociale huisvestingsmaatschappij of het sociaal verhuurkantoor?
  • Wat zijn mijn rechten en plichten als huurder?
  • Wat zijn de rechten en plichten van de sociale huisvestingsmaatschappij of het sociaal verhuurkantoor?

Op deze vragen krijg je een antwoord de brochure 'Ziezo!', een handig zakboekje voor sociale huurders.


Download de brochure hier: ZieZo!.pdf