Naar inhoud

Kalender

Je woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor

Een woning verhuren verloopt niet altijd van een leien dakje. Het beheer van je huurwoning slorpt vaak meer tijd en energie op dan je lief is. Als je dit liever niet meer zelf doet, kan je je pand ook verhuren via een sociaal verhuurkantoor.

Het sociaal verhuurkantoor (SVK) neemt je werk dan over en staat in voor volgende zaken:

  • De keuze van de huurder en het huurcontract;
  • De opmaak van een plaatsbeschrijving en andere administratieve taken;
  • De inning van de huur;
  • De brandverzekering;
  • De organisatie van eventuele herstellings- en onderhoudswerkzaamheden voor rekening van de huurder;
  • De begeleiding van de huurder indien nodig.

Voordelen

Het SVK huurt je woning om deze onder te verhuren en is dus zelf hoofdhuurder. Bijgevolg is het SVK verantwoordelijk voor alle huurverplichtingen. Als eigenaar loop je dus niet het risico geen (of laattijdig) huurgeld te ontvangen of verzeild te raken in lastige en dure gerechtelijke procedures. Het SVK staat garant voor de maandelijkse stipte betaling van de huur. Het sociaal verhuurkantoor zorgt indien nodig ook voor de minder aangename contacten met de huurder zoals uithuiszetting of opvolging van wanbetalingen. Verhuren via een SVK biedt nog tal van andere voordelen. Zo word je belast op het kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten en ziet het SVK toe op het onderhoud van je woning.

Ook als je woning moet worden opgeknapt kan samenwerken met een SVK interessant zijn. De Vlaamse overheid voorziet verschillende premies (verbeteringspremie, renovatiepremie …) Er is ook een belastingvermindering voor verhuurders die werken uitvoeren in woningen die ze verhuren aan een SVK. Informeer bij het in jouw gemeente actieve SVK voor welke premies je als eigenaar in aanmerking komt. Verhuren via een SVK kan ook een oplossing zijn om langdurige woningleegstand en eventuele opname in het leegstandsregister te vermijden.

Voor meer informatie kan je surfen naar www.sociaalverhuurkantoor.be

In mijn gemeente

Wil je weten welk sociaal verhuurkantoor actief is in jouw gemeente, selecteer dan je gemeente via de interactieve kaart en klik op 'sociale en betaalbare huisvesting'.