Naar inhoud

Praktisch

Dienst ruimtelijke ordening

Kerkstraat 1
2230 Herselt


014 53 90 35
014 53 98 24
bouwdienst@herselt.be

Openingsuren

Ma9.00-12.00 uur18.00-20.00 uur
Di9.00-12.00 uur
Wo9.00-12.00 uur13.00-16.00 uur
Do9.00-12.00 uur
Vr9.00-12.00 uur

 

Meer info

Bouwmisdrijven: klachten en meldingen

Bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering betreffende de ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld het niet naleven van voorschriften met betrekking tot bouw- en verkavelingsvergunningen of ruimtelijke uitvoeringsplannen. Maatregelen om bouwmisdrijven te bestraffen behoren tot het handhavingsbeleid.
Voor klachten en meldingen betreffende bouwmisdrijven kan je je wenden tot de dienst ruimtelijke ordening. De eigenlijke vaststellingen dienen echter door de politie te gebeuren.
 
Met vragen over inspectie en handhaving bij bouwmisdrijven kan je ook terecht bij de Inspectie RWO:
Koning Albert II-laan 19 bus 22
1210 BRUSSEL
T: 02 553 83 63
F: 02 553 83 65
e-mail: inspectie@rwo.vlaanderen.be