Naar inhoud

Praktisch

Dienst ruimtelijke ordening

Kerkstraat 1
2230 Herselt


014 53 90 35
014 53 98 24
bouwdienst@herselt.be

Openingsuren

Ma9.00-12.00 uur18.00-20.00 uur
Di9.00-12.00 uur
Wo9.00-12.00 uur13.00-16.00 uur
Do9.00-12.00 uur
Vr9.00-12.00 uur

 

Meer info

Gewestplan en andere bestemmingsplannen

Het meest gekende bestemmingsplan is het gewestplan waarin sinds einde jaren '70 voor heel Vlaanderen de bodembestemmingen zijn vastgelegd. Het gewestplan geeft aan waar je kan bouwen, welke zones bestemd zijn voor landbouw, bedrijvigheid, natuur, bos ... . Elke kleur vertegenwoordigt een bepaalde bestemming, waaraan ook voorschriften gekoppeld zijn. Op een aantal plaatsen werd het gewestplan vervangen door zogenaamde bijzondere plannen van aanleg (BPA’s), die meestal gedetailleerder zijn dan het gewestplan.
Sinds Vlaanderen, de provincies en ook de gemeenten over een ruimtelijk structuurplan beschikken worden ook ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) opgemaakt. Binnen de grenzen van een RUP vervangt dit RUP het gewestplan. 

Je kan het gewestplan raadplegen op de dienst ruimtelijk ordening of online via het geoloket van de website van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV).
Als je het gewestplan raadpleegt dien je dus steeds na te gaan of op de locatie waar je informatie over wil zoeken geen BPA of RUP van kracht is dat het gewestplan opheft op deze locatie.