Naar inhoud

Praktisch

Dienst ruimtelijke ordening

Kerkstraat 1
2230 Herselt


014 53 90 35
014 53 98 24
bouwdienst@herselt.be

Openingsuren

Ma9.00-12.00 uur18.00-20.00 uur
Di9.00-12.00 uur
Wo9.00-12.00 uur13.00-16.00 uur
Do9.00-12.00 uur
Vr9.00-12.00 uur

 

Meer info

Permanente bewoning in weekendverblijven

weekendverblijf

In de gemeente Herselt worden regelmatig weekendverblijven/chalets te koop aangeboden.
In eerste instantie lijkt het misschien interessant om zo'n woning aan te kopen: de prijs ligt ver onder de gemiddelde verkoopprijs van een vergelijkbare woning, de woning ligt in een groene en rustige omgeving,...
Toch is het niet raadzaam om een weekendverblijf aan te schaffen als je de bedoeling hebt om er permanent te wonen: de boetes die je boven het hoofd hangen zijn niet min en worden effectief geïnd.
Hoewel de ambtenaar van de dienst burgerzaken wettelijk verplicht is om je in te schrijven indien je hierom verzoekt, zal er onmiddellijk een politiecontrole gebeuren. Indien de politie vaststelt dat het weekendverblijf permanent bewoond is, zal er een proces-verbaal worden opgesteld.
Na 3 maanden gebeurt er automatisch een hercontrole. Indien de politie vaststelt dat het weekendverblijf nog bewoond wordt, zal er automatisch een geldboete van 5.000 euro worden opgelegd aan elke bewoner van het weekendverblijf. Deze controle wordt om de 3 maanden herhaald tot de woning niet meer bewoond is. Bij elke hercontrole wordt de geldboete verhoogd.

Wat met de bestaande bewoners?
Bewoners van een weekendverblijf kunnen - onder bepaalde voorwaarden - een woonrecht krijgen om in hun weekendverblijf te blijven wonen tot de inwerkingtreding van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat een oplossing biedt aan hun huisvestingssituatie.
Permanente bewoners kunnen het woonrecht maar inroepen indien aan alle hieronder vermelde voorwaarden is voldaan.
1. Het weekendverblijf moet hoofdzakelijk vergund zijn (d.w.z. tenminste 90 % van het bruto-bouwvolume).
2. Het weekendverblijf heeft een maximaal bouwvolume van 300 m².
3. Het weekendverblijf voldoet aan veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode.
4. Het weekendverblijf is niet gelegen in natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat.
5. De bewoner woonde (hoofdverblijfplaats) op 31 augustus 2009 al minstens 1 jaar in het weekendverblijf, zulks blijkens een voorlopige of definitieve inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente Herselt.
6. De bewoner heeft geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik.

Momenteel is de gemeente Herselt op zoek naar gronden voor de herlocalisatie van bestaande bewoners.

Belangrijk

De gemeente roept alle gebruikers en eigenaars op tot grote voorzichtigheid. Uit ervaring werd reeds opgemerkt dat soms verkeerde en misleidende informatie verspreid wordt over wat nu wel en niet wettelijk kan bij weekendverblijven. We raden je daarom aan om je eerst goed te informeren bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente zodat je de mogelijke risico’s goed kunt inschatten.

Meer info vind je ook op de site van de provincie Antwerpen.